Projekty

Projekty združenia:

 EtnoDance – Tanečné štúdio

vzniklo v júli 2009 po dlhoročných tanečných a pedagogických skúsenostiach oboch zakladajúcich členiek – Mgr. Veroniky Majdákovej a Mgr. Moniky Javorekovej.

Je určené pre širokú verejnosť od detí až po dospelých neobmedzeného veku. Pre tých, ktorí sa chcú venovať pravidelnému  pohybu, ktorý má priateľský vzťah k telu a ktorý podporuje vnútorný vývin človeka.

EtnoDance je výsledkom občianskeho združenia ETNOART SK, ktorého cieľom je spoznávať, dôsledne študovať, skúmať a podporovať rozvoj umenia zahrnutého pod štýlom etno. Najmä jeho projekciu v oblasti tanca, hry na hudobné nástroje, spevu a tradičných umeleckých remesiel.

Naša činnosť sa zameriava najmä na brušný tanec, flamenco, cigánske tance a indický muzikálový tanec – bollywood. V našej tvorbe prepájame jednotlivé prvky týchto tancov a vytvárame tak nové formy umeleckého prejavu.

Pohybové a relaxačné aktivity pre deti začíname už od prvých mesiacov života, kde rodičov zoznamujeme s postupmi, ktoré môžu dieťaťu pomôcť v rozvoji jeho telesnej zdatnosti vo všetkých smeroch.  V rámci pohybových prípravok zoznamujeme deti so základmi tanca, koordináciou tela a vnímaním rytmu.

 EtnoDance párty

V klube Hlava XXII pravidelne organizujeme stretnutia priaznivcov žánru etno a world music a etnických tanečných foriem. Hlavnou náplňou večerov sú predstavenia rôznych umelcov ktorý sa týmto žánrom zaoberajú.  Súčasťou večerou bývajú prednášky, ochutnávka jedla a predstavenie mnohorakosti  arabského sveta, latinskej Ameriky, perzskej kultúry, kultúry španielska, rómskej kultúry a iných.

Tanečné predstavenie tanečníka a choreografa Sashara Zarífa (Azer./Can)

 Bubnovanie

Výučba hry na tradičné africké bubny (djembe), percussie z latinskej Ameriky congá, bongá, cajon. Prostredníctvom hry na tradičné hudobné nástroje pomáhame ľuďom vybočiť z každodenného stresu v práci  a relaxácii. Zameriavame sa aj na detského „muzikanta“ kde bubnovanie pomáha k správnemu motorickému vývinu, zlepšeniu koordinácie a aktívnemu využitiu voľného času. Pripravujeme aj projekty pre zrakovo postihnutých, nevidiacich a seniorov s pohybovým obmedzením.

 Organizácia tanečných workshopov so zahraničnými lektormi

Kvalitná výučba etnických tancov so zahraničnými „native“ lektormi. Z workshopov ktoré sme organizovali spomeniem napríklad workshop s hviezdou flamenca Belen Maya (Esp), Marcom de Ana (Esp), Renou Milgrom, ktorá sa venuje Perzskému tancu a cigánskym tancom z Turecka, Indie, Balkánu (CZ).