Kontakt

ETNOART SK

Sídlo: Svätoplukova 47, 902 01 Pezinok

IČO: 42131723

DIČ: 2022559836

Bankové spojenie: 0632406965/0900 – Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

Mgr. Dionýz Majdák – predseda o. z.

dino@etnoart.sk

tel.: 0948 222 179

 

Mgr. Veronika Majdáková – podpredseda o. z.

veronika@etnodance.sk