Kurz bubnovania začína

Kurz

Výučba hry na tradičné africké bubny – djembe, percussie z latinskej Ameriky congas, bongos, cajon.

Výučba je zameraná pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Obsahom kurzov je zvládnutie techniky hry, základné rytmické cvičenia a základné rytmy prevažne z Latinskej Ameriky ale aj severnej a západnej Afriky.

Miesto: Centrum voľného času Pezinok, Mladoboleslavská 3, prístavba (za hlavnou budovou) v zámockom parku

Termín: každý štvrtok od 19.00h do 20.00h

Info: 0948 222179 alebo dino@etnoart.sk